Wat is een drama?

Een drama is een toneelstuk, dans, film, serie of boek met een emotioneel thema. Een drama gaat meestal over een conflict en binnen dat conflict staat de persoonlijke ontwikkeling van een of meer personages centraal. Het doel van een drama is dat de lezer of kijker zich in het personage kan inleven. En zich met hem of haar kan identificeren. Hoewel een blijspel ook tot het genre wordt gerekend, wordt er meestal vanuit gegaan dat een drama een ernstig verhaal is.Geschiedenis van het drama

Het woord drama komt uit het Grieks en betekent ‘handeling’. Waarschijnlijk is het dan ook in het oude Griekenland ontstaan. In die tijd werden zangwedstrijden georganiseerd tussen mannenkoren. Tijdens een optreden maakte één zanger (de hoofdpersoon) zich dan los uit het koor (de zogenaamde ‘dramatische handeling’ of ‘dramatische ontwikkeling’) en startte een dialoog met de rest van het koor. Deze dialoog gaf dan het conflict weer dat zo kenmerkend is geworden.Dramatische handeling of dramatische ontwikkeling en het motief

Een dramatische handeling of dramatische ontwikkeling is meestal een fysieke actie: een zichtbare handeling of activiteit van de personages tijdens het spel, waardoor er een ontwikkeling in het spel plaatsvindt. Meestal heeft een personage een motief voor de handeling. Een motief is een reden om de dramatische handeling uit te voeren.Drama op school

Op scholen wordt vaak ook het vak ‘drama’ gegeven. Dan is het een vak waarbij je iets leert over de kunstvorm theater: over vaktermen, speltechnieken en theatergeschiedenis. Maar ook over spelen en je eigen spel.

Reactie plaatsen