Wat is een toneelstuk?

Een toneelstuk is voorstelling die door acteurs op het toneel wordt opgevoerd. Anders dan bij improvisatiespel, wordt een toneelstuk, van tevoren door een toneelschrijver helemaal uitgeschreven. Een toneelstuk bestaat meestal uit meerdere dialogen tussen verschillende personages, maar kan ook een monoloog zijn.


Een toneelstuk of musical heeft vrijwel altijd een thema. Een thema is de grote lijn, of de boodschap die in het stuk naar voren komt. Bekende thema’s zijn liefde, vriendschap, hebzucht, oorlog en vrede of leven en dood. Daarnaast valt het vaak in een genre: het is een drama, tragedie of komedie. Dit noem je ook wel theatervormen.


Een toneelstuk of musical bestaat altijd uit veel verschillende scènes.Wat is een scène?

De term scène komt zowel uit het Grieks (skèné) als het Latijn (scaena) en betekent zoveel als ‘speelveld in het theater’. Een theaterstuk bestaat uit een aantal bedrijven of aktes. En een bedrijf of akte bestaat weer uit een aantal scènes. Een scène is dus het kleinste afgeronde fragment van een bedrijf of een akte.


In een scène is er altijd sprake een afgerond fragment of een afgeronde handeling. Een scène bestaat uit één gebeurtenis, zonder wisseling van tijd, plaats en handeling.


Als er acteurs het toneel opkomen of afgaan begint er een een nieuwe scène.

Reactie plaatsen