Wat is een performance?

De betekenis van de term performance is optreden of vertoning. In het theater wordt het begrip performance vaak gebruikt als verzamelnaam voor een muziekaal, beeldend of fysiek optreden. Omdat het bij een performance zo uitgesproken om fysiek spel gaat, spelen het verhaal en de taal vaak een ondergeschikte rol. Zo'n optreden duurt meestal niet zo lang.Performance art

Performance art is een kunstvorm die elementen van beeldende kunst, muziek en theater combineert. Daarbij neemt de kunstenaar meestal zelf met zijn lichaam een rol aan. Daarom wordt het ook wel body art genoemd. Daarnaast maakt de kunstenaar gebruik van rekwisieten en technische hulpmiddelen, zoals lichteffecten, video en geluidsbanden. Deze vorm van optreden is altijd live.


Deze vorm van kunstis rond 1960 in het Verenigd Koninkrijk ontstaan, maar was vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw erg populair. Sommige kunstenaars maakten zelfs van hun leven één grote performance. Bekende performancekunstenaars zijn Beuys, Ulay en Marina Abramovíc. Deze laatste twee zijn ooit begonnen als echtpaar en duo.Performance buiten het theater

Ook buiten het theater wordt het begrip performance wel gebruikt: voor optredens met een theatraal karakter.

Reactie plaatsen