Wat is een regisseur?

Een regisseur speelt een belangrijke rol in de film-, televisie- en theaterwereld. In het theater is de regisseur degene die de toneelvoorstelling of musical vorm geeft. Hij of zij zorgt ook deels voor de organisatie. Dat laatste doet de regisseur meestal samen met een zakelijk leider.Wat doet de regisseur?

Een regisseur is de artistiek leider van een voorstelling. Hij (of zij) bepaalt de regie (de lijn) van de voorstelling. Hierbij hoort ook het afstemmen van het werk van de licht- en kostuumontwerpers, het geluid en decorbouwers .


Daarnaast begeleidt de regisseur, eventueel samen met een dramaturg, de acteurs. De dramaturg bewaakt de inhoudelijke lijn van de voorstelling en de regisseur bepaalt hoe de voorstelling gespeeld moet worden. Hij geeft de acteurs daarbij regie-aanwijzingen. Een regie-aanwijzing is een aanwijzing over hoe iets in de voorstelling uitgevoerd moet worden. Vaak heeft de auteur van het stuk ook al regie-aanwijzingen opgenomen in het script of scenario.Wat is regie?

Een regisseur heeft de regie. De regie is de artistieke leiding over een voorstelling in het theater, een televisieserie of een film.


Bij regie spreek je wel van ‘innerlijke regie’ en ‘uiterlijke regie’. Onder innerlijke regie wordt het interpreteren van het stuk verstaan. Aan de hand van het scenario komt de regisseur bij innerlijke regie tot zijn eigen visie op en zijn eigen interpretatie van het toneelstuk. Deze interpretatie legt de regisseur vast in een regieboek. In het regieboek vind je dan de ook de nadere uitwerking van de rollen, de rollenbezetting en de toneelschikking.


Onder uiterlijke regie wordt dan het instuderen van het stuk verstaan. Ook de afstemming van het licht- en kostuumontwerp, het geluid en het decor valt onder de term uiterlijke regie.

Reactie plaatsen